Andelsboligforeningen Godthåbsvej 4-6


Overdragelse af andele

Sælger og dennes eventuelle ejendomsmægler bedes være særlig opmærksom på følgende:

 1. Ved salg benyttes en vurderingsmand, der udpeges af fraflyttende andelshaver.

  • Bestyrelsen anbefaler Friborg og Lassen, men sælger må gerne udpege en alternativ vurderingsmand
  • Sælger arrangerer selv mødet med vurderingsmanden, og sælger er ikke forpligtet til at indkalde bestyrelsen til vurderingsmødet.
  • Det anbefales at få lavet en VVS- og EL-attest. Dette er ikke et krav men en anbefaling.

 2. Køber og sælger skal anvende den seneste version af overdragelsesaftalen, som rekvireres ved at kontakte foreningens daglige administrator Karsten Nordqvist på mail: kn@advokatkirstein.dk eller på tlf. 33 12 22 33
 3. Køber skal godkendes af bestyrelsen før overdragelsesaftalen kan skrives endeligt under. Dette sker ved et uformelt møde mellem køber og bestyrelsen. Dette bedes man gøre køber/ejendomsmægler opmærksom på, da manglende godkendelse kan forsinke salget.
  • Bestyrelsen kan kun underskrive overdragelsesaftalen, når denne er udfyldt. En delvis udfyldt overdragelsesaftale kan ikke underskrives.

 4. Sælger skal bruge en kopi af foreningens:
 5. Ekspedition af overdragelsen er forbundet med et gebyr til advokat Carsten Kirstein på kr. 6.250,00 inkl. moms, som køber skal betale.