Andelsboligforeningen Godthåbsvej 4-6


Bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder

Christian

 • Dagsordner til BM
 • Referater fra BM
 • Indsendelse af regninger
 • Servicere foreningens e-mail
 • Kontakt til administrator
 • Kontakt til revisor og forsikring
 • Venteliste for købere
 • Håndtere overdragelser
 • Venteliste til kælder/loftsrum
 • P-licenser og fjernbetjeninger

Louise

 • Porten
 • Vedligeholde hjemmeside
 • Kontakt til varmemester

Vincent

 • Facebook-side
 • Kontakt til Brunata
 • Kontakt til håndværkere – vedligeholdelsesopgaver
 • Kontakt til vicevært/ gårdmand
 • Kontakt til snerydning

Sofia Manning

 • Kontakt til gårdmand i forholdt til grønt i gården
 • Cykler

Nikolaj

 • Husorden
 • Højvandslukke
 • Dørene