Andelsboligforeningen Godthåbsvej 4-6


Bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder

Vincent

 • Dagsordner til BM
 • Referater fra BM
 • Indsendelse af regninger
 • Servicere foreningens e-mail
 • Kontakt til administrator
 • Kontakt til revisor og forsikring
 • Venteliste for købere
 • Håndtere overdragelser
 • Venteliste til kælder/loftsrum
 • P-licenser og fjernbetjeninger
 • Affaldsansvarlig

Louise

 • Porten
 • Vedligeholde hjemmeside
 • Kontakt til varmemester

Sebastian

 • Facebook-side
 • Kontakt til Brunata
 • Højvandslukke

Sofia Manning

 • Kontakt til vicevært og gårdmand
 • Kontakt til snerydning
 • Kontakt til gårdmand i forholdt til grønt i gården
 • Cykler

Lene

 • Husorden
 • Kontakt til håndværkere – vedligeholdelsesopgaver
 • Dørene